"Onog trenutka, kad vam se pogledi sretnu, kad se ne mogu odvojiti jedan od drugoga, onog trenutka kad se naježite bez obzira kako vam toplo bilo… E, tog trena, kunem vam se, tad se desila ljubav u vama."
-

(Source: odnakitajenosilajedinooci, via ponos-mahale)